• Dorota Alimowska-Choma

My Sunday thoughts on gratitude, health and spiritual journey...

Updated: Jan 21, 2019


Important part of my health & wellbeing is a spiritual journey and acknowledgement of the spiritual reality.

It’s important to understand that the human being is not only what is in front of our eyes- the body. Physical health is extremely important and well-balanced diet is what I’m mostly working on with people, but we can’t forget about other aspects: mental, emotional, social, and spiritual. A healthy body means also healthy thoughts, healthy feelings, and healthy connection with people around you, friends, family, spouse, children, and coworkers... However, for me personally, spiritual health means a connection with God...


Some of these health aspects in some situations might be more important than the best diet in the world. Why do I say that? For example, our thoughts... What we think is a really powerful mechanism in our body and it has an impact on creating certain reactions in our body, which have an enormous effect on the way we feel. Our positive and negative emotions are an important part of our health journey... I can’t say enough about how negative emotions, negative words, jealousy, not being grateful, not wishing well for other people impacts our body’s chemistry.


Each day has its challenges and struggles, but I am sure that there are things that we can be grateful for. If you have a place to live, fresh running water and food on your plate you have your basic needs met. It might sound like a slogan but I had the opportunity to visit less fortunate countries in the world, and that helped me to understand, what I have and what I take for granted for other people is not possible to get access to. We don't even think about it in the morning when we get in the shower, that there are places with no access to water...


On many occasions, I came across self-centred people with high economic status who complain and so unhappy about life and the material possessions, wanting more and more. They usually compare themselves to more wealthy people. I have asked myself this question many times: why is that? And on the opposite hand, I’ve met many people with close to nothing and no material possession, and they were full of life happy and never complaining about their status.


It’s all about being grateful in any situation. Rich or poor, healthy or sick gratitude is such a powerful thing we can do to others and ourselves. I believe this changes everything. It changes how we see ourselves. How we perceive life... And for sure it is a step to improve our health and help the body to get on the right track. It gives the green light to our mind and body, that everything is okay, and will be better, you can do it, and you have the power to change the situation because everything that’s needed is here and now.


There are lots of benefits with experience and practice gratitude. First of all, you are tuning yourself for experiencing more positivity and positive emotions. You might see positive results in your sleep, relationships, health, and work environment...

How to do it?


It's always good to start with small steps. It doesn’t have too be some big events in life that you are grateful for, it can be something small and just noticing things that you take for granted every day. It might be a good idea to start a gratitude journal and write all the stuff you are thankful for and your positive thoughts. Writing is a powerful tool.

Share the gratitude with people. We have an enormous effect on each other. You can notice this every time you are at work, college, and office that one's person emotion might be spread on others ruining someone’s day.


Why not spread a good and positive atmosphere wherever you are with a smile on your face. Gratitude means thanks and appreciation and some training towards gratitude will make your body, mind and spirit in so much better condition as it's a powerful tool. Therefore, let's start today! :)


Niedzielna refleksja o wdzięczności, zdrowiu i duchowej podróży ....Ważną częścią mojego życia, zdrowia i dobrego samopoczucia jest podróż duchowa i uznanie istnienia duchowej rzeczywistości. Ważne jest, aby zrozumieć, że człowiek nie jest tylko tym co widać przed naszymi oczami - czyli tylko ciałem. Zdrowie fizyczne jest niezwykle istotne, a zrównoważona dieta jest tym, nad czym głównie pracuję z ludźmi, ale nie możemy zapomnieć też o innych aspektach, które składają się na nasze zdrowie, czyli: stan umysłu, emocje, stan duchowy i społeczny. Zdrowe ciało oznacza także zdrowe myśli, zdrowe uczucia i zdrowe relacje z ludźmi wokół nas, z przyjaciółmi, z rodziną, z współmałżonkiem, z dziećmi i współpracownikami. Natomiast zdrowie duchowe oznacza dla mnie osobiście relacje z Bogiem ...


Niektóre z tych aspektów zdrowia w danych sytuacjach mogą być nawet ważniejsze niż najlepsza dieta na świecie. Dlaczego tak mówię? Na przykład nasze myśli i to, co tworzymy w umyśle jest potężnym mechanizmem w naszym ciele i ma wpływ na wiele reakcji i tego co dzieje się na poziomie fizycznym i odczuwalnym.


Nasze pozytywne i negatywne emocje są ważną częścią podróży w stronę zdrowia lub choroby, ponieważ działają na poziomie komórkowym. Pielęgnowanie w sobie negatywnych myśli czy zazdrości, braku wdzięczności, braku życzliwości dla innych ludzi niekorzystnie wpływa na chemię naszego ciała i manifestuje się często w postaci różnorodnych i złożonych problemów ze zdrowiem.

Każdy dzień ma swoje wyzwania i zmagania, ale jestem pewna, że są rzeczy, za które możemy być wdzięczni. Jeśli masz gdzie mieszkać, świeżą wodę i jedzenie na talerzu, to masz spełnione Twoje podstawowe potrzeby. Może to brzmieć jak slogan, ale miałam okazję odwiedzić mniej uprzywilejowane kraje w których dostęp do wody i poranny prysznic jest tylko marzeniem. To doświadczenie pomogło mi zrozumieć co mam i jak bardzo cenne są te podstawowe rzeczy, o których nawet nie muszę myśleć.


Wiele razy spotkałam ludzi, skupionych na sobie, mających wysoki status ekonomiczny, którzy narzekają i są tak niezadowoleni z życia i dóbr materialnych, pragnąc coraz więcej. Zwykle porównują się do bardziej zamożnych ludzi i czują się wciąż niespełnieni. Niejednokrotnie zadawałam sobie to pytanie: dlaczego tak jest? Z drugiej strony spotykałam ludzi ubogich bez materialnych dóbr, którzy byli pełni pozytywnej energii, z uśmiechem na twarzy i bez narzekania na swój status.


Chodzi tu o bycie wdzięcznym w każdej sytuacji. W bogactwie czy biedzie, w zdrowiu lub nie, ponieważ wdzięczność jest potężną siłą, która ma moc zmiany rzeczywistości. To jest darmowy prezent, który możesz dać sobie i innym.


Wierzę, że odpowiednie nastawienie do sytuacji wszystko zmienia. Przede wszystkim, zmienia to, jak postrzegamy siebie, jak postrzegamy życie ... I na pewno jest to krok do poprawy naszego zdrowia i pomocy naszemu ciału jeśli walczy z chorobą.


Wdzięczność daje zielone światło naszemu umysłowi i ciału, że wszystko jest w porządku, i będzie tylko lepiej. Wdzięczność daję siłę by zmieniać sytuacje, ponieważ wszystko, czego potrzebujesz, jest tu i teraz.

Jest wiele korzyści z doświadczaniem wdzięczności. Zachęcam Cię do praktykowania wdzieczności aby zobaczyć pozytywne zmiany w Twoim życiu,

w Twoim śnie, relacjach, zdrowiu i środowisku pracy ...


Jak to zrobić ?


Zawsze dobrze jest zacząć od małych kroków i drobnych codziennych rzeczy i sytuacji. Dobrym pomysłem jest także zapisywanie sobie tego, za co jesteś wdzięczny i też Twoich pozytywnych myśli i zmian. Pisanie jest potężnym narzędziem.

Dziel się wdzięcznością z innymi ludźmi, ponieważ mamy na siebie ogromny wpływ. Możesz to zauważyć za każdym razem, gdy jesteś w pracy, w szkole czy biurze, że emocje danej osoby mogą rozprzestrzeniać się na innych, rujnując czyjś dzień.


Dlaczego nie rozpowszechniać dobrej i pozytywnej atmosfery, gdziekolwiek jesteś, z uśmiechem na twarzy. Wdzięczność oznacza podziękowanie i uznanie. Codzienne praktykowanie wdzięczności w Twoim środowisku uczyni Cię innym człowiekiem i będzie miało pozytywny wpływ na Twoje ciało, umysł i stan duchowy. Dlaczego nie zacząć już dziś używać tego potężnego narzędzia i zmieniać swój świat na bardziej pozytywne, pełne wdzięczności miejsce. :)

34 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

Tel: +447745291683