• Dorota Alimowska-Choma

Do you have trouble falling asleep? Here are a few reasons why this may be so...😴😴😴What to pay attention to:


✅1. Introduce routine. ⌛️ The routine is great and helps to develop the habit of going to sleep at the same time, which fantastically tells our body that it is time to sleep. It's helps to adjust our internal biological clock.

✅2.💡Light from the outside and from the computer screen, or flashing light from the phone ☎️ inhibits the production of melatonin. Any light in the room gives a signal to our brain and to the gland called the pineal gland.


Pineal gland is responsible for the production of melatonin, the 'sleep hormone' and regulates our biological clock. So keep the room dark to give the right signal for the brain that it's time to sleep.


It is also worth mentioning that melatonin is produced from the serotonin, the "happiness hormone". It is important to have positive attitude towards life and to practice gratitude, even in these difficult situations, because even after the worst storm the sun goes out ... ☀️☀️☀️

✅3. Stress....Stress, unfortunately, has a very negative effect on sleep. One should think about ways to minimise stress and find ways to reduce it... but it's a separate and huge topic to talk about...✅4. Magnesium - this mineral is responsible for over 300 different reactions in our body and often we have too little in the diet. It is worth to include the right type of magnesium as a supplement; it is responsible for relaxing the muscles and positively affects sleep. If you are taking medication, you should check if there are any contraindications for taking magnesium.

Magnesium has a very positive effect on many systems in our body: prevents muscle cramps, supports the digestive system, helps with headaches, relaxes and many more.

It can be found in green leafy vegetables, sesame seeds, sunflower seeds, nuts, pulses....


✅5. Caffeine ☕️☕️☕️☕️☕️stimulates almost all of our systems in the body, and although it may have a positive effect on some of them, not everyone will sleep well having caffeine in the system. You can check your genetics to see how well your body breaks down caffeine, because if you are not great with it, even one small coffee in the morning can affect how you sleep at night. If you have trouble sleeping, it is worth gradually minimising coffee to zero and see how your body reacts to it.
................................................Masz problemy z zaśnięciem? Oto kilka powodów dlaczego tak może być... Dajcie znać w komentarzach co dla Was pozytywnie, a co negatywnie działa na sen.. 😴😴😴


Na co warto zwrócić uwagę:


✅1. Wprowadzenie rutyny. ⌛️ Rutyna jest świetna i pomaga w wykształceniu w sobie nawyku chodzenia spać o tej samej godzinie, co fantastycznie daje sygnał naszemu ciału, że już czas spać. Warto w ten sposób wyregulować nasz wewnętrzny biologiczny zegar.

✅2. 💡Światło z zewnątrz i z 👩‍💻 ekranu komutera, lub migające światełko z telefonu ☎️ hamuje produkcje melatoniny. Jakiekolwiek światło w pokoju daje sygnał do naszego mózgu a dokładnie do gruczołu zwanego szyszynką.


Szyszynka jest odpowiedzialna za produkcje melatoniny czyli 'hormonu snu' i reguluje nasz zegar biologiczny. Warto wiec, aby pokój był ciemny i żadne światło nie było włączone jeśli chcemy by nasz mózg odebrał właściwy sygnał, że jest czas na sen.


Warto też wspomnieć, że melatonina jest wytwarzana z seretoniny "hormonu szczęścia". 😁 Bardzo ważne jest aby dbać o pozytywne podejście do życia i praktykować wdzięczność, nawet w tych trudnych sytuacjach, bo przecież nawet po najgorszej burzy wychodzi słońce...☀️☀️☀️


✅3. Stress....Stress niestety bardzo negatywnie wpływa na sen. Należałoby się zastanowić co nas stresuje i popracować nad tym, ale to już oddzielny temat.


✅4. Magnez- ten minerał odpowiada za ponad 300 różnych reakcji w naszym ciele i często mamy go za mało w diecie. Warto włączyć odpowiedni rodzaj magnezu jako suplement, odpowiada on za relaksowanie mięśni i pozytywnie wpływa na sen. Jeżeli przyjmuje się leki to należałoby sprawdzić czy są jakieś przeciwwskazania na przyjmowanie magnezu.


Magnez bardzo pozytywnie wpływa na wiele układów w naszym ciele: układ mięśniowy

zapobiega skurczom mięśni, wspomaga układ trawienny, pomaga w bólach głowy, relaksuje i wiele wiele innych. Można go znaleźć w zielonych liściastych warzywach, sezamie, pestkach słonecznika, orzechach, warzywach strączkowych....


✅5. Kofeina stymuluje prawie wszystkie nasze układy w ciele i choć może mieć pozytywne działanie na niektóre z nich to jednak nie każdy po niej zaśnie. 🙀 Można sobie sprawdzić w badaniach genetycznych czy Twoje ciało w łatwy sposób rozkłada kofeinę, bo jeżeli nie, to nawet poranna i jedyna kawa dziennie może mieć wpływ na to jak śpisz. Jeśli masz problemy ze snem to warto stopniowo zminimalizować kawę do ☕️☕️☕️ zera i zobaczyć jak Twoje ciało na to zareaguje.
9 views
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

Tel: +447745291683